ആനുകാലികം

/ആനുകാലികം

ഇസ്‌ലാമിനോടുള്ള ‘ചരിത്ര’പരമായ വെറുപ്പും കേരളവും

ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മുസ്‌ലിം ഭരണകാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഫാഷിസ്റ്റ് നുണപ്രചരണപദ്ധതിയുടെ ഏററവും വലിയ ഇരകളിലൊന്ന് മലബാര്‍ ചരിത്രവുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ടിപ്പു സുല്‍ത്വാന്‍ …..

ഇസ്ലാമിന്റെ വഴിയിലുള്ളവർക്ക് കലാലയങ്ങളിലേക്ക് കൊലക്കത്തി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല

കേവലമൊരു ജന്തുവെന്നതിലുപരിയായി സവിശേഷമായ അസ്തിത്വവും വ്യതിരിക്തമായ വ്യക്തിത്വവുമുള്ള….