ആനുകാലികം

/ആനുകാലികം

ദഅ്‌വാനുഭവങ്ങൾ -12

ആദർശത്തിൽ നിന്ന് സംഘടനയിലേക്കല്ല, സംഘടനയിൽ നിന്ന് ആദർശത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വളർന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ആദർശം നൽകിയതിന് പോലും സർവ്വശക്തന്റെ അനുഗ്രഹവും തിരുദൂതരുടെ സന്ദേശങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ

ദഅ്‌വാനുഭവങ്ങൾ -11

എന്ത് വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം ചെറിയമുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാകും മറുപടി. പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ബാക്കിയാകാത്ത

ദഅ്‌വാനുഭവങ്ങൾ -10

വൈയക്തികമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജമുൾക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഇസ്‌ലാമികസംഘടനയിൽ അംഗമായത്; അതിലൂടെ വളരുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്‌തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിമോചനസങ്കൽപ്പത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ദഅ്‌വാനുഭവങ്ങൾ -9

..ബഹുസ്വരതയുടെ ഇഴകളാൽ നൂൽക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുവാനുള്ള കോപ്പുകളുടെ ബീജങ്ങൾ പാകുവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ലെന്നും അവയ്ക്കുള്ള വെള്ളവും വളവുമായി വർത്തിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ

ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ദൈവം തന്നെ -13

തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തന്നെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകലാനും നന്മയോടടുക്കാനും കാരണങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന വിസ്മയകരമായ വസ്തുത നാം പലപ്പോഴും വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു ! അഥവാ തിന്മ വസ്തുനിഷ്ടമായ തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും

ദഅ്‌വാനുഭവങ്ങൾ -8

രാഷ്ട്രീയവുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധമാരംഭിക്കുന്നത് 1977 ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടിയാണ്. 1975 ജൂൺ 25 മുതൽ 1977 മാർച്ച് 21 വരെ നീണ്ടുനിന്ന അടിയന്തിരാവസ്ഥക്ക് പരിസമാപ്തി കുറിച്ച തെരെഞ്ഞെടുപ്പ്.