ഖുർആൻ / ഹദീഥ്‌ പഠനം

/ഖുർആൻ / ഹദീഥ്‌ പഠനം

സ്‌നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ചില നേരങ്ങള്‍

മനസ്സിനെ അതിന്റെ രോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് സംസ്‌കരിക്കുന്ന അനേകം ഉള്‍കാഴ്ചകള്‍ അല്ലാഹു സ്‌നേഹപൂര്‍വം പകര്‍ന്നുനല്‍കുന്ന അതിമനോഹരമായ….

വിശുദ്ധ ക്വുര്‍ആന്‍: സാഹിത്യപരമായ അദ്വിതീയത

വിശുദ്ധ ക്വുര്‍ആന്‍ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. അതിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും മനുഷ്യന് എത്തിപ്പിടിക്കുവാന്‍…..