വായനക്കാരുടെ സംവാദം

/വായനക്കാരുടെ സംവാദം

ആഴക്കടലിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പരാമർശം ഉണ്ടെങ്കിൽ യുക്തിവാദിക്കെന്ത് നേട്ടം ?

അക്ബർ സാഹിബിൻറെ വിഷയാവതരണം അണ്ണാക്കിൽ കൊണ്ട വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബൈബിളിൽ കുറച്ച് കടലും തിരയുമെല്ലാം ജബ്ബാർ മാസ്റ്റർ കാണുന്നത്. മുന്നും പിന്നും നോക്കിയില്ല, എടുത്തൊരു ചാട്ടം വെച്ച് കൊടുത്തു. ബൈബിളിൽ യോനാ പ്രവാചകന്റെ കഥ പറയുന്നിടത്ത് മുസ്‌ലിംകൾ