ഇസ്‌ലാമിനെ അറിയുക

/ഇസ്‌ലാമിനെ അറിയുക

സഹിഷ്ണുതയുടെ ഇസ്‌ലാമിക ദർശനം

”എന്താണ് വിശ്വാസം?” നബി(സ)യോട് അനുചരന്‍മാര്‍ ചോദിച്ചു. ”വിശ്വാസം ക്ഷമയും (സ്വബ്ര്‍) സഹിഷ്ണുതയും (സമാഹ) ആണ്.” പ്രവാചകന്റെ മറുപടി!(1) വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച തലമേതാണ് എന്നാണ് ശിഷ്യനായ ജാബിര്‍ (റ) മറ്റൊരിക്കല്‍ നബിതിരുമേനിയോട് ചോദിച്ചത്. ‘വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ തലം ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ആണ്'(2) എന്നായിരുന്നു അപ്പോഴും