Monthly Archives: February 2020

//February

ഇസ്‌ലാം വിരോധിളോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് -12

ഇസ്‌ലാമിന്റെ നേരെ ഇക്കൂട്ടര്‍ വച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന പക എത്രമേല്‍ ആഴമേറിയതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ദുരാരോപണങ്ങള്‍.